Pháp lý

TCVN 9411 : 2012 Nhà ở liền kề - Tiêu chuẩn thiết kế
TCVN 9411 : 2012 Nhà ở liền kề - Tiêu chuẩn thiết kế

317 Lượt xem

Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế các nhà ở riêng lẻ được xây dựng thành dãy có sự thống nhất về kiến trúc và hệ thống hạ tầng, đáp ứng yêu cầu thiết kế đô thị.
TCVN 9257:2012 – Quy hoạch cây xanh sử dụng công cộng trong các đô thị - tiêu chuẩn thiết kế
TCVN 9257:2012 – Quy hoạch cây xanh sử dụng công cộng trong các đô thị - tiêu chuẩn thiết kế

258 Lượt xem

Tiêu chuẩn này áp dụng khi quy hoạch và thiết kế cây xanh sử dụng công cộng trong đồ án quy hoạch đô thị. Tiêu chuẩn này quy định các chỉ tiêu diện tích đất cây xanh sử dụng công cộng áp dụng cho các loại đô thị.
Thông tư ban hành QCVN 01:2021/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng
Thông tư ban hành QCVN 01:2021/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng

177 Lượt xem

Quy chuẩn này quy định về các mức giới hạn của đặc tính kỹ thuật và yêu cầu quản lý bắt buộc phải tuân thủ trong hoạt động quy hoạch xây dựng vùng huyện, vùng liên huyện, quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn
TCVN 9369:2012 - Nhà hát - Tiêu chuẩn thiết kế
TCVN 9369:2012 - Nhà hát - Tiêu chuẩn thiết kế

589 Lượt xem

Tiêu chuẩn này áp dụng khi thiết kế các loại nhà hát để biểu diễn kịch nói, nhạc kịch, vũ kịch, ca múa nhạc... và làm cơ sở khi lập dự án đầu tư xây dựng, đánh giá và xét duyệt dự án, kiểm tra kỹ thuật và nghiệm thu công trình
Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ
Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

327 Lượt xem

Nghị định này quy định chi tiết một số điều của Luật Giao thông đường bộ về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

Hiển thị 1 - 5 / 5 kết quả

Đã thêm vào giỏ hàng